Bescherming van de privacy

Deze privacyverklaring informeert de gebruiker van deze website over de aard, omvang en het doel van het opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens door de website-eigenaar Maggie Josef. De website-eigenaar neemt de bescherming van uw privacy serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften.
Bedenk echter wel dat gegevensoverdracht via het internet in principe aan veiligheidsrisico's kan zijn blootgesteld. Een volledige bescherming tegen diefstal van gegevens door onbevoegde derden is niet realiseerbaar.

Toegangsgegevens
De website-eigenaar respectievelijk de website provider slaat gegevens over de bezoekers aan haar website op en bewaart deze als "server logfiles". Op deze wijze worden onderstaande gegevens gedocumenteerd:
Bezochte website, het tijdstip van het bezoek, hoeveelheid verstuurde data gemeten in bytes, bron/referentie, vanaf welke website u op deze website geland bent, de browser die gebruikt werd, het operating system dat gebruikt werd en het IP-adres dat gebruikt werd.
Deze opgeslagen gegevens dienen er alleen maar toe statistische evaluaties te kunnen maken en ter verbetering van de website. De website-eigenaar behoudt zich echter het recht voor om de server files achteraf te controleren in het geval er concrete aanknopingspunten zijn dat er onrechtmatig gebruik is gepleegd.

Cookies
Op onze internetpagina's worden cookies ingezet. Cookies zijn kleine tekst files die via uw browser op uw eind-apparaat worden opgeslagen. Deze cookies worden benodigd om bepaalde functies van onze webpagina's mogelijk te maken en om de gebruiksvriendelijkheid ervan te verhogen. Wij gebruiken daarbij aan de ene kant sessie-cookies die direkt na het einde van uw bezoek automatisch door de browser weer gewist worden. In het kader van webanalyse zetten wij echter ook permanent blijvende cookies in. U hebt zelf de mogelijkheid het plaatsen van cookies te verhinderen door uw browserinstellingen specifiek hierop aan te passen.
Wij wijzen u er echter wel op dat daarmee het gebruik van onze website mogelijk slechts beperkt bruikbaar is. Door cookies worden geen programma's of andere applicaties op uw pc of eindapparaat geinstalleerd op opgestart. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 abs. 1 lit. f) van de Duitse verordening op de persoonsgegevensbescherming, DSGVO. In de zin van art. 6 abs. 1 lit. f) is het bedrijven en de optimalisatie van deze website in ons belang.

Omgang met persoonsgegevens
De website-eigenaar verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonsgegevens slechts dan door aan derden, wanneer dit wettelijk ook toegestaan is of als u daarvoor uw toestemming geeft. Onder persoonsgegevens valt alle informatie die ertoe dient u als persoon te identificeren en naar u teruggeleid kunnen worden - dus bijvoorbeeld uw naam, emailadres en telefoonnummer.

Omgang met contactgegevens
Als u zich met de website-eigenaar via de aangeboden contactmogelijkheden in verbinding zet, worden uw contactgegevens opgeslagen zodat deze verwerkt kunnen worden en ter beantwoording van uw vragen gebruikt kunnen worden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

Rechten van de gebruikers: Inzage, correcties en verwijdering
U heeft het recht op inzage in de op u betrekking hebbende gegevens. U kunt u hiervoor ten alle tijden aan onze privacy-contactpersoon of aan ons direct wenden.
Bij een aanvraag om inzage die niet schriftelijk gedaan is, vragen wij om uw begrip ervoor dat wij dan mogelijk bewijs van u verlangen dat aantoont dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft.
Verder heeft u het recht op correctie of verwijdering of beperking van verwerking in zoverre u dat van rechtswege toestaat. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking in het kader van wettelijke richtlijnen. Hetzelfde geldt voor gegevensoverdraagbaarheid. Neemt u dan via email contact met ons op. In zoverre wij uw persoonsgegevens met uw toestemming verwerken, heeft u ten alle tijden het recht uw toestemming terug te trekken zonder dat daarmee de rechtmatigheid van het, tot op het moment van de terugtrekking van de toestemming, verwerken van de peroonsgegevens daardoor betroffen is. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichtscommissie voor de bescherming van de privacy.

Logo Maggie Josef Communication Training

COMMUNICATION TRAINING

MAGGIE JOSEF

Hintergrundbild von jlt-os, Language Training